VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfımızGüncelBağlantılarAlbümİndirBize UlaşınBültenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onaylı Giriş
Kullanıcı

Parola

Beni Hatırla
Kayıp Parola?
Yeni kayıt

Hava Durumu
 İstanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
Şubat 2018
P P S Ç P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayıcı Özellikleri
Favorilere Ekle
İlk Sayfa Yap

Kimler Çevrim İçi
Sitemizde 84 konuk var


Sayaç
3560565 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Göndermek İçin Tıklayın

ODTU müzden
 "Bir arkadaşımızdan aldığımız sunuyu izlemek için tıklayın. Hazırlayana ve iletene teşekkür ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'ın Öğretmenlik Yaptığı Okula EKV aracılığıyla bağışlanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
"ALBÜM" bölümünde Vakfımız'ın düzenlediği etkinliklerin fotoğraflarını bulabilirsiniz.

EÐÝTÝM   Yazdır  E-posta 
 
 

Vakfýmýzýn temel amacý olan eðitim konusunda, “Burs” projesi yanýnda geliþtirilen “Okul” projemize ek olarak 2003 yýlýnda baþlattýðýmýz yeni proje çalýþmalarýmýz sürdürülüyor. Bu projede yola çýkýþ amacý; hem eðitime farklý bir boyutta hizmet etmek, hem de okulumuzun deðerli öðretim kadrosunun Ýstanbul piyasasýna açýlýmýný saðlamak olarak belirlendi.

 

Bu kapsamda, ODTÜ-Park’ta oluþturulacak Eðitim Birimi için bir proje hazýrlayarak Rektörlüðümüz’ün onayýna sunduk ve onaylanan projemizin yapýmýna baþladýk. Ancak ne yazýk ki kaynak yetersizliði nedeniyle tamamlanamayan yapým iþlerini en kýsa sürede bitirmek hedefimiz.

 

Bu arada yapýmdan baðýmsýz olarak baþlattýðýmýz hazýrlýk çalýþmalarýný sürdürüyor, çeþitli olasýlýklar üzerinde görüþmeler ve araþtýrmalar yapýyoruz.

 

2005 yýlýnda gerçekleþtirdiðimiz ilk eðitim “Avrupa Birliði Fonlarý’ndan Yararlanmanýn Yollarý ve Bütünleþme Sürecine Katkýsý”  baþlýðýyla 15-16 Nisan 2005 tarihlerinde Ortaköy Princess Oteli'nde yapýldý. 

 

 

Son olarak, 2000 yýlýnda baþlattýðýmýz depreme hazýrlýk seminerleri yeniden gündeme alýndý ve hazýrlanan yeni seminerler  2006 yýlý için programlandý. “Afetlere Giriþ ve Afet Hazýrlýk Organizasyonu” ve “Ýlk Yardým”  baþlýklarý altýnda iki ayrý seminer oluþturuldu. Seminerlerimize iliþkin bilgi ve kayýt formu aþaðýda sunulmakta, katýlmak isteyenlerin en kýsa sürede kayýt yaptýrmalarý gerekmektedir.

 

Eðitim konusunda birikim, deneyim ya da ilgi sahibi olan ve çalýþmalara destek vermek-katýlmak isteyen üyelerimizin ve ODTÜ’lülerin Vakfýmýz’ý aramalarýný bekliyoruz. Ayrýca, EÐÝTÝM MERKEZÝ’nin yapýmýna katkýda bulunabilecek dostlarýmýzýn “Formlar” bölümünden EKV-08 no. lu “EKV Eðitim Merkezi’ne Katký Formu”nu doldurarak Vakfýmýz’a ulaþtýrmalarýný rica ediyoruz.


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.