VKontakte.DJ
forum traveling
AnasayfaVakfımızGüncelBağlantılarAlbümİndirBize UlaşınBültenlerForum
 
 
Anasayfa

Vakf?m?z ODTU'de
Onaylı Giriş
Kullanıcı

Parola

Beni Hatırla
Kayıp Parola?
Yeni kayıt

Hava Durumu
 İstanbul
 ---

Etkinlik Takvimi
Şubat 2018
P P S Ç P C C
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Bu ay

Tarayıcı Özellikleri
Favorilere Ekle
İlk Sayfa Yap

Kimler Çevrim İçi
Sitemizde 86 konuk var


Sayaç
3560567 Ziyaret


ODTU Anasayfa
 ODTU Anasayfa

ODTU E-Kart
 E-Kart Göndermek İçin Tıklayın

ODTU müzden
 "Bir arkadaşımızdan aldığımız sunuyu izlemek için tıklayın. Hazırlayana ve iletene teşekkür ederiz."

EKV Bilgisayar Bagisi
 Eski Bursiyerimiz Yakup Kaman'ın Öğretmenlik Yaptığı Okula EKV aracılığıyla bağışlanan bilgisayarlar

T.C. Kimlik No.
Öğrenmek İçin Tıklayın

DUYURULAR
Vakfımız'la ilgili tüm FORM'lara "İNDİR" bölümünden ulaşabilirsiniz.

ODTÜ Yerleþkeleri   Yazdır  E-posta 

17 Aðustos 1999 tarihinde yaþadýðýmýz büyük deprem felaketinden hemen sonra, Ýstanbul’daki ve dünyanýn her köþesindeki duyarlý ODTÜ mezunlarý ve Türk dostlarýnýn yardýmlarýyla, evsiz kalan depremzede yurttaþlarýmýz için, prefabrik konutlardan oluþan ODTÜ yerleþkelerinin proje ve yapým çalýþmalarýný büyük bir organizasyon ve ekip çalýþmasýyla tamamladýk.

Bu proje kapsamýnda, üç deprem bölgesinde - Deðirmendere, Ýzmit Seka arýtma tesisleri yanýnda (Ýzmit I) ve Ýzmit Sefa Sirmen Bulvarý'nda (Ýzmit II) belediyelerin tahsis ettiði araziler üzerinde toplam 440 prefabrik konut, üç sosyal merkez, bir kültür merkezi, bir spor eðitim merkezi inþaatýný bitirdik. Yerleþkelerdeki konutlara depremde evsiz kalan yurttaþlarýmýzý yerleþtirdik ve her üç yerleþkede yaþamýn yönlendirilmesi, yaþayanlar için eðitim ve rehabilitasyon çalýþmalarýnýn örgütlenmesi ve tüm koþullarýn denetlenmesi için bir Koordinatör görevlendirdik, çalýþmalarýmýzý yönlendirici yönetim sistemi ile sürdürdük.

Mülkiyeti Vakfýmýz'da olmak üzere üç yýl süreliðine bir protokol imzalanarak gereksinim sahiplerine teslim edilmiþ olan konutlarýmýzýn durumunda, devlet tarafýndan yapýlan kalýcý konutlarýn tamamlanmasý ve depremzedelere daðýtýlmasý nedeniyle ilgili belediyeler tarafýndan deðiþiklik gerekliliði bir süre önce gündeme getirildi.

Bu baðlamda, Deðirmendere Belediyesi konutlarýn taþýnarak arazinin kendilerine býrakýlmasý isteðini Vakfýmýz’a bildirdi, konutlar yoksul kiþilere barýnak saðlamak amacýyla kuracaklarý bir mahalleyi oluþturmak üzere talepte bulunan Amasya Belediyesi’ne devredilmek üzere sökülerek Deðirmendere’deki arazi boþaltýldý ve konutlar Amasya’da tekrar kurularak belediyeye teslim edildi.

Kocaeli Valiliði ve Ýzmit Büyükþehir Belediyesi ile sürdürülen görüþmeler sonucunda; Ýzmit-II yerleþkesinde bulunan 160 prefabrik konut, Kocaeli Valiliði, Ýzmit Büyükþehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, ODTÜ, EKV’nýn oluþturduðu 5’li konsorsiyum tarafýndan imzalanan 5 yýl süreli protokol gereðince kýz öðrenci yurdu olarak kullanýma açýldý.

Ýzmit-I yerleþkesindeki konutlarla ilgili olarak görüþmeler ise henüz sonuçlanmadý. Bu konutlarýn da sosyal ve/veya eðitim amaçlý olarak kullanýmý öngörülüyor.

Her üç yerleþkemizle ilgili görüþme ve kararlar Rektörlüðümüz’ün bilgi ve onayý çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir.

HABÝTAT Ödülü


MEYDAN SOK. HAYRAN APT. NO: 4/23 AKATLAR 34335 ISTANBUL
TEL : 0212 287 29 05-06 FAKS : 0212 257 88 00 E-Posta :
eymir@eymir.org.tr
Site ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Sitemiz 1024 - 768 çözünürlüge göre düzenlenmistir
.
Bu site mambo altyapısında çalışmaktadır.